Kancelaria Biegłych Rewidentów „K.B.R.” w Poznaniu jest Spółką  audytingową , wpisaną  przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania
OFERTA nasza skierowana jest do ; spółek prawa handlowego - kapitałowych jak i osobowych , osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą , uczelni wyższych ,
startowa | do pobrania | ważne linki | po godzinach | kontakt
Copyright © 2009 KBR
wykonanie: Dyalcom